2017. december 9., szombat

Ez lehet a TE REFORMÁCIÓD - 40 Reggel Jézussal - 28. nap - december 10 - vasárnap

Itt találod a korábbi felolvasásokat: http://40reggeljezussal.blogspot.com/

28. nap

Az elme  és a lelki egészség (2)

Krisztus világítja meg az elmét
„Az orvosnak sosem kellene azt a tanácsot adnia a betegnek, hogy saját magára figyeljen. Feladata megtanítani a beteget, hogy remegő hit-kezével kapaszkodjon az Üdvözítő kinyújtott karjába. Így az elmét a Világ Világosságától származó sugarak ragyoghatják be.” (120. levél, 1901.)

Az igazságnak nyugtató ereje van
„A megértett, élt és következetesen tiszteletben tartott igazság nyugtató ereje oly nagy értéket jelent egy szenvedő számára, amit emberi nyelv ki sem fejezhet. Szüntelenül mutassátok be a szenvedőknek Krisztus együttérzését és gyöngédségét, hogy bízni tudjanak abban, hogy Ő meggyógyíthatja betegségüket. Vezessétek őket, hogy megtanuljanak hinni a nagy Gyógyítóban, s akkor meg fogtok menteni egy lelket, sőt akár egy életet is.” (69. levél, 1898; Orvosi missziómunka, 309. old.)

Az igazi vallás hozzájárul az egészség helyreállításához
„Krisztus a mi nagy Orvosunk. Sok férfi és nő fordult ehhez az egészségügyi intézményhez (St. Helena Szanatórium) abban a reményben, hogy életüket meghosszabbító kezelésben részesülnek. Megannyi szenvedés miatt jutnak el ide. Mi akadályozhatná meg ezeket az embereket, akik testi kezelésre várnak, hogy Krisztushoz  jöjjenek  lelki  segítséget  találni?  Miért  nem  örülsz  testvérem  és  testvérnőm  annak  a  reménységnek,  hogy  ha  elfogadod  Krisztust,  Ő  megáldja  azokat,  akik  egészséged helyreállításával foglalkoznak? Miért nem osztod azt a hitet, hogy Ő  együttmunkálkodik  gyógyítóid  erőfeszítéseivel,  mivel  azt  akarja,  hogy  meggyógyulj? Ő azt akarja, hogy tiszta elmével rendelkezz, hogy megérthesd az örök valóságokat. Ő azt akarja, hogy egészséges testtel rendelkezz, hogy dicsőséget szerezz az Ő nevének azzal, hogy erődet az Ő szolgálatába állítod.” (Manuscript 80, 1903.)

Depresszióra hajlamos személynek adott tanács
„Oly mértékben kötelességed küzdeni a nyomasztó gondolatok és a szomorúság  ellen, mint ahogyan kötelességed imádkozni. Szembe kell szállnod az ellenség  kísértéseivel,  s  határozott  ellenőrzést kell  gyakorolnod  beszéded  és  gondolataid  fölött.  Életed  minden  elkeseredése,  amikor   nagy  szükséged van a  kegyelemre,  annak  a  következménye, hogy érzékeny emésztőszerveid begyulladtak, s emiatt vagy kimerült, s ezért aggódsz. Talán meglep, amit mondok, de a folyamatos ingerültség, és  hogy másokat is ingerelsz lelkiállapotoddal, mivel hibákat keresel és gyanúsítgatsz,  lényegében egyféle káromlást jelent. Az emésztési panaszok eme tüneteit nehéz  elviselni, de uralkodj a szavaidon, s akkor nem fogsz vétkezni sem a barátaid, sem  az ellenségeid ellen.” (11. levél, 1897.)

Isten jóváhagyásának bizonyítéka
„Isten jóváhagyásának érzése jótékony hatással van az egészségi állapotra. Ezáltal  megerősödik a lélek a kételyekkel, a nehézségekkel és az eltúlzott aggodalmakkal  szemben, melyek oly gyakran elvonják az életerőt, s a legzavaróbb és legsúlyosabb  idegbetegségeket okozzák. Az Úr megígérte, hogy szeme vigyáz az igazakra, füle hallja imáikat, s az Ő szava beteljesedik.” (Életünk és munkánk, 299. old.)

A bűn és a betegség kapcsolata
„A bűn és a betegség között egy Isten által előre jelzett kapcsolat van. Ezt a kapcsolatot bármely orvos, már egyhónapnyi gyakorlat után is felismeri. Bár meglehet, hogy figyelmen kívül hagyja ezt a tényt, mivel elméje más irányzatokat követ,  de ha figyelmes és őszinte, felfedezheti, hogy a bűn a betegség okozója. Az orvos  legyen bölcs, értse meg ezt a kapcsolatot, s ennek alapján járjon el. Miután elnyerte  a beteg bizalmát az által, hogy enyhítette szenvedéseit, s a sír pereméről hozta vissza őt, elmagyarázhatja neki, hogy a betegség a bűn következménye, s hogy van  egy bukott ellenség, aki próbál elcsábítani, és aki pusztító gyakorlatokat alkalmaz  mind a test, mind a lélek elvesztésére. Ajánlhatja a betegnek az önmegtagadást,  valamint az élet és az egészség törvényei tiszteletben tartásának szükségességét.  Főleg  az  ifjak  elméjébe  vésheti  be  ezeket  a  helyes  életelveket.  Isten  gyöngéd  szeretettel szereti teremtményeit, ám ez a szeretet ugyanakkor erőteljes is. Ő szabta  meg a természet törvényeit, ám ezek a törvények nem egy kényúr elvárásai. Min-  den egyes »ne« szó, akár erkölcsi, akár testi téren, tartalmaz egy ígéretet is, vagy  legalábbis  kapcsolatban  van  azzal.  Ha  tiszteletben  tartjuk,  lépéseinket  áldások  kísérik,  ám  ha  visszautasítjuk,  annak  veszély  és  boldogtalanság  lesz  a  következménye.  Isten  törvényeinek  az  a  rendeltetése,  hogy  az  embereket  közelebb  vezessék Őhozzá. Ő fogja megszabadítani a gonosztól, a jóra fogja vezetni, ha engedik  magukat vezettetni, de Isten sosem fogja kényszeríteni az embert. Nem érthetjük meg Isten terveit, de bíznunk kell, s hitünket cselekedetekkel kell kifejeznünk.” (Testimony Treasures, 2. köt., 144–145. old., 1885.)

A bűn okozta betegségekre az evangélium jelenti a kezelést
„Amikor az evangéliumot a maga tisztaságában és erejében befogadják, ez hatékony kezelést jelent a bűn okozta betegségekre. »Feltámad… az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt« (Mal 4:2). Ezen a világon semmi sem gyógyíthat meg egy összetört szívet, nem adhat békét az elmének, nem távolíthatja el az  aggodalmat, s nem űzheti el a betegséget. A hírnév, a lángész, a tehetség – ezek  nem  képesek  felvidítani  a  megterhelt  szívet,  helyreállítani  a  tönkrement  életet. A lélekbe befogadott isteni élet az ember egyedüli reménysége.” (78. levél, 1905.)

A menny az egészség helye
„Sátán találta ki a némelyek által hangoztatott felfogást, miszerint a lelkiség árt  az egészségnek. A Biblia vallása nem árt sem a testnek, sem az elmének. Isten Lelkének  befolyása  a  legjobb  gyógyszer.  A  menny  az  egészség  helye.  Minél  mélyebben  megértjük  a  mennyei  elveket,  annál  bizonyosabb  lesz  a  gyógyulás  azon  szenvedő számára, aki hisz. A kereszténység valódi elvei az emberek előtt feltárjáka felbecsülhetetlen értékű boldogság forrásait. A vallás egy kiapadhatatlan forrás, amelyből a keresztény annyit iszik, amennyit óhajt.” (Christian Temperance and Bible Hygiene, 13. old., 1890; Egészségügyi tanácsok, 27–28. old.)

A vallás a gyógyítás igazi tudománya
„A vallás a szív elve, nem pedig egy mágikus szó vagy az elme elkápráztatása. Csak Jézusra tekints. Ebben rejlik az egyedüli reménység arra vonatkozóan, hogy elnyerheted az üdvösséget úgy magad, mint a férjed számára. Ez a test és az elme gyógyulásának igazi tudománya. Az elmét nem szabad emberi lények felé terelni, csak egyedül Isten felé.” (117. levél, 1901.)

Az Üdvözítő iránti szeretet elűzi a sötétséget
„Az elmét az érzékiség járványa borította sötétségbe. A gondolatokat meg kell tisztítani. A férfiak és a nők nem értették még meg, hogy a test gyógyulása szorosan  kapcsolódik a szív és az elme tisztaságához. Az igazi keresztény szentséghez vezető  tapasztalatot szerez. Lelkiismeretében nyoma sincs a bűntudatbak, s lelkét nem  szennyezi be az erkölcstelenség. Isten törvényének lelkületét és elveit alkalmazza  mindennapi életében. Értelmét az igazság ragyogja be. Üdvözítője iránti tökéletes  szeretetének hangulata elűzi a sötétséget, amely lelke és Isten közé ékelődött. Isten  tiszta,  nemes  és  szent  akarata  lett  az  ő  akarata  is.  Arca  mennyei  fénytől  ragyog. Teste pedig a Szentlélek temploma. Szentség ékesíti a jellemét. Isten meg tudja szólítani, mivel a lelke és a teste is összhangban van a mennyel.” (Adventista Biblia- kommentár, 7. köt., 921. old.)

Krisztus szeretete életet megújító erővel rendelkezik
„Az a szeretet, amellyel Krisztus árasztja el az ember egész lényét, éltető erő. Gyógyításával megérint minden létfontosságú szervet – az agyat, a szívet, az idegeket. Ezzel lényünk legmagasabb rendű képességeit tevékenységre serkenti. Száműzi a lélekből a bűnt és a bánatot, az aggódást és a gondot, amelyek felőrlik életerejét. Ez a szeretet derűt és nyugalmat hoz; olyan örömet ültet a lélekbe, amelyet semmiféle földi dolog nem tud elrontani: a Szentlélek örömét – gyógyító, éltető örömet.” (A nagy Orvos lábnyomán, 78. old., 1905; Értelem, jellem, egyéniség, 2. köt., 422–426. old.)

Közeledik a találkozó pillanata. Hogyan haladsz a böjt­terveddel?

Kiegészítés   
A tanulási folyamat alatt próbáld leírni azt a napi programot, amelyet Isten tervezett el az életedre nézve. Leírhatod, hogy mit vár el tőled, de azok neveit is, akikért imádkozol, valamint Isten üzenetét számodra.

Isten arra teremtett, hogy egészséges elméd legyen
„Krisztus a mi nagy Orvosunk. Ő azt akarja, hogy tiszta elmével rendelkezz, hogy megérthesd az örök valóságokat. Ő azt akarja, hogy egészséges testtel rendelkezz, hogy dicsőséget szerezz az Ő nevének azzal, hogy erődet az Ő szolgálatába állítod.
Az Úr megígérte, hogy szeme vigyáz az igazakra, füle hallja imáikat, s az Ő szava teljesedik. Isten gyöngéd szeretettel szereti teremtményeit, ám ez a szeretet ugyan- akkor erőteljes is. Ő szabta meg a természet törvényeit, ám ezek a törvények nem egy kényúr elvárásai. Minden egyes »ne« szó, akár erkölcsi, akár testi téren, tartalmaz  egy  ígéretet  is,  vagy  legalábbis  kapcsolatban  van  azzal.  Amikor  az  evangéliumot a maga tisztaságában és erejében befogadják, hatékony kezelést jelent a  bűn okozta betegségekre. »Feltámad… az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt« (Mal 4:2). A vallás a szív elve, nem pedig egy mágikus szó vagy az elme elkápráztatása. Csak Jézusra tekints. Ebben rejlik az egyedüli reménység arra vonatkozóan, hogy elnyerheted az üdvösséget úgy magad, mint a férjed számára. Ez a test és az elme gyógyulásának igazi tudománya. Akik azonban magukra öltik Isten teljes fegyverzetét,  s naponta időt szentelnek az elmélyedésre, az imára és  a  Szentírás  tanulmányozására,  azok  a  mennyel  állnak  kapcsolatban,  és  megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre. Gondolataik emelkedettek, törekvéseik nemesek lesznek. Világosan megértik az igazságot és Isten iránti kötelességeiket. Vágyakozni fognak az ártatlanságra, a világosságra, a szeretetre és a többi mennyei adományra.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.)

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________

Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése