2017. május 18., csütörtök

25. nap - május 18 - CSÜTÖRTÖK


25. nap

Hogyan válhatsz erős közbenjáróvá

Amikor másokért közbenjárunk, Jézussal egyesülünk az Ő hatalmas közbenjáró munkájában.  Jézus  az  egyetlen  tökéletes  közbenjáró.  Ő,  a  Mindenható  könyörög  érettünk.  Ésaiás,  az evangéliumi  próféta  ekképpen  írja  le  az  Üdvözítő  munkáját: „A bűnösök közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott” (Ésa 53:12). A Zsidókhoz írt levél hozzáteszi: „Mert mindenha él, hogy esedezzék érettük” (Zsid 7:25). Végtelen szeretetének  mindig  örülhetünk.  Ő  minden  pillanatban  közbenjár  értünk.  Elménk  fel  sem  foghatja e csodálatos szeretet magasztosságát, ez azonban nem azt jelenti, hogy ez a szeretet kevésbé valóságos. Amikor másokért keressük Isten kegyelmét, Jézussal egyesülünk a közbenjáró munkában. Tökéletlen, bűnnel szennyezett, az emberi természet megromlott csatornáiból fakadó imáink az Ő igazságában tisztulnak meg.

Hogyan egyesülj Jézussal a közbenjáró ima által 
Amikor másokért közbenjárunk, szívünk eggyé válik Jézus szívével. Elménk egyesül az Ő mennyei céljaival. Ima által válunk eggyé Ővele, s alkotunk egy szeretetláncot.

Íme, hogyan kezdd el Jézussal együtt a közbenjáró munkát.

1.    Meghatározott idő az imádkozásra

Tűzz ki egy időpontot, amikor csak közbenjáró szolgálatot végzel. Márk evangéliumában olvassuk: „Kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén, kiméne, és elméne egy puszta helyre és ott imádkozék” (Mk 1:35). Ha nem fektetünk le konkrét tervet a közbenjárásra vonatkozóan, az élet elfoglaltságai elrabolják az időnket. Manapság az élet zaja miatt nem hallható a Szentlélek szelíd hangja.
Határozz meg egy különleges helyet, ahol egyedül maradhatsz Istennel. Lehet az otthonod egyik helyisége, az irodád, a dolgozószobád, vagy a hálószoba. De lehet egy szabadtéri hely is: park, virágoskert, mező vagy bármely más hely, amely nyugodt környezetet biztosít. A legfontosabb, hogy egyedül maradj Jézussal.

2.    Konkrét személyekért imádkozz

Közbenjárói szolgálatában Jézus konkrétan és név szerint imádkozott személyekért. Az Üdvözítő így bátorította Pétert: „De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited” (Lk 22:32). Jézus különösen Péterért imádkozott. Az Atya elé vitte tanítványának a nevét. Milyen örömöt érezhetett Péter, amikor tudomást szerzett arról, hogy Jézus személyesen imádkozik érte. A Biblia arra bátorít, hogy imádkozzunk egymásért.

3.    Készíts imalistát

Írd össze néhány személy nevét, s naponta az Urat keresve imádkozz értük.

4.    Imádkozz hangosan

Jézus gyakran mondott közbenjáró imát hangosan. A Jézus imaéletéről szóló egyik tanulmány ezt a meglepő tényt derítette ki.
A  Lk  11.  fejezete  szerint,  amikor  a  tanítványok  Hozzá  közeledtek,  hallhatták  hangos imádkozását, és vágy ébredt bennük, hogy Jézussal együtt imádkozzanak. Keresztre feszítése előtt néhány órával, amikor a Gecsemáné kertben világunkért mondott közbenjáró imát, háromszor is a földre rogyott, és ezt mondta: „Atyám… mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te” (Mt 26:39). 
Amikor hangosan imádkozunk, Sátán seregei megrettennek és elmenekülnek. Sátán nem bírja hallgatni a buzgó könyörgéseket, amelyek Isten trónjához emelkednek föl. A hangos szóval elmondott ima sokkal tárgyilagosabbá teszi a gondolatainkat, s kéréseink is sokkal pontosabbak lesznek. Ezért mondja a keresztény írónő, Ellen G. White: „Tanuljatok meg hangosan imádkozni, amikor csak Isten hall benneteket” (Our High Calling, 132. old.) 
Még ha van is egy különleges helyünk, ahol csendes imát mondhatunk, Urunk meghív,  hogy  egyesüljünk  vele  buzgó  közbenjáró  imában,  s  hangosan  emeljük  kéréseinket a menny felé. Szeretnél erős közbenjáró lenni? Szeretnél a keresztényi tapasztalat egy új szintjére emelkedni? Vágysz mélyebb és személyesebb közösségre jutni Jézussal?

Egyesülj Jézussal a közbenjáró szolgálatban
– Szakíts egy különleges időt, egy csendes helyen a közbenjáró szolgálatra.
– Készít imalistát, írj fel neveket és konkrét kéréseket.
– Imádkozz hangosan egy olyan helyen, ahol csak Isten hallhat téged.
– Figyeld meg, hogyan dolgozik Isten. Az eredmények láttán meg fogsz lepődni! Érezni fogod, hogy szíved bensőséges vonzódást érez Iránta. Új látásmódot nyersz, hisz tudod, hogy Ő hűséges és válaszol gyermekei imáira.

Kiegészítés 
Imádkozz többet, böjtölj többet, járj gyakrabban Istennel. Gondolkoztál már  azon, hogy ez mit eredményezhet számodra? El tudod képzelni, milyen lesz a hívőkkel való találkozásod, ha ezeket a lelki gyakorlatokat alkalmazod?

Isten azért teremtett, hogy kommunikálj Vele 
Amikor másokért keressük Isten kegyelmét, Jézussal egyesülünk a közbenjáró munkában. 
Tűzz ki egy pontos időt a közbenjárói szolgálatra, s ne feledd, hogy Jézus konkrét személyekért imádkozott és járt közben. Készít imalistát. Írd fel néhány személy nevét, kezdd el naponta keresni Istent, s imádkozz értük hangosan. Sátán nem bírja hallgatni a buzgó könyörgéseket, amelyek Isten trónjához emelkednek föl.

„Akik  azonban  magukra öltik  Isten  teljes  fegyverzetét,  s  naponta időt  szentelnek az elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre.  Gondolataik  emelkedettek,  törekvéseik  nemesek  lesznek.  Világosan  megértik  az  igazságot és Isten iránti kötelességeiket. Vágyakozni fognak az ártatlanságra, a világosságra, a szeretetre és a többi mennyei adományra.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.)

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________


Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése